Google Chrome

Usuwanie wszystkich plików cookie
Jeśli usuniesz pliki cookie, nastąpi wylogowanie ze stron internetowych. Możesz też stracić swoje zapisane ustawienia.
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a następnie Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści.
 5. Kliknij Pliki cookie.
 6. W sekcji „Wszystkie pliki cookie i dane stron” kliknij Usuń wszystkie.
 7. Potwierdź, klikając Wyczyść wszystko.
Usuwanie konkretnych plików cookie
 1. Usuwanie plików cookie ze strony internetowej Otwórz Chrome na komputerze. 
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej a następnie Ustawienia. 
 3. Na dole kliknij Zaawansowane. 
 4. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia treści.
 5. Kliknij Pliki cookie.
 6. W sekcji „Wszystkie pliki cookie i dane stron” wyszukaj nazwę strony.
 7. Na prawo od strony kliknij Usuń.
Usuwanie plików cookie z pewnego okresu
 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej.
 3. Kliknij Więcej narzędzi a następnie Wyczyść dane przeglądania.
 4. U góry kliknij menu przy opcji „Wyczyść poniższe elementy z okresu”.
 5. Wybierz okres, np. ostatnia godzina lub ostatni dzień. Zaznacz „Pliki cookie i inne dane witryn”.
 6. Odznacz wszystkie pozostałe elementy.
 7. Kliknij Wyczyść dane przeglądania.
Źródło: Google Support

Więcej informacji na stronie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl