Internet Explorer

Aby usunąć pliki cookie W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , wskaż pozycję Bezpieczeństwo, a następnie wybierz pozycję Usuń historię przeglądania. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn internetowych, a następnie wybierz przycisk Usuń.