Opera

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek.
Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka. Akceptuj ciasteczka - Wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj tylko ciasteczka z odwiedzanej witryny - Wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek - Wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Source: Opera Support